- Enpeka a.s. Žďár nad Sázavou

Naše výrobkyRozdělení výrobků do jednotlivých skupin
(dle vyhlášky 333/1997 Sb. v platném znění)

 

  • Pšeničným pečivem je pekařský výrobek obsahující nejméně 90% podíl mlýnských výrobků z pšenice z celkové hmotnosti mlýnských výrobků.

  • Žitno pšeničným pečivem je pekařský výrobek, v jehož těstě musí být podíl žitných mlýnských výrobků vyšší než 50% a pšeničných mlýnských výrobků vyšší než 10% z celkové hmotnosti mlýnských výrobků.

  • Žitným pečivem je pekařský výrobek obsahující nejméně 90% podíl mlýnských výrobků ze žita z celkové hmotnosti mlýnských výrobků.

  • Pšenično žitným pečivem je pekařský výrobek, v jehož těstě musí být podíl pšeničných mlýnských výrobků nejméně 50% a žitných více než 10% z celkové hmotnosti mlýnských výrobků.

  • Celozrnným pečivem je pekařský výrobek, jehož těsto musí obsahovat z celkové hmotnosti mlýnských obilných výrobků nejméně 80% celozrnných mouk nebo jim odpovídající množství upravených obalových částic obilky.

  • Vícezrnným pečivem je pekařský výrobek, do jehož těsta jsou přidány mlýnské výrobky z jiných obilovin než pšenice a žita, luštěniny nebo olejniny v celkovém množství nejméně 5%.

  • Speciálním druhem pečiva je pekařský výrobek, který obsahuje kromě mlýnských výrobků ze pšenice a žita další složku, jako obiloviny, luštěniny nebo brambory v množství nejméně 10% z celkové hmotnosti mlýnských výrobků.

<< Zpět