Běžné pečivo / Běžné pečivo žitné - Enpeka a.s. Žďár nad Sázavou

Naše výrobky


Běžné pečivo žitné

 

  • Žitným pečivem je pekařský výrobek obsahující nejméně 90% podíl mlýnských výrobků ze žita z celkové hmotnosti mlýnských výrobků.