Běžné pečivo / Přípustné záporné hmotnostní odchylky - Enpeka a.s. Žďár nad Sázavou

Naše výrobky


Přípustné záporné hmotnostní odchylky

Přípustné záporné hmotnostní odchylky
(dle vyhlášky 333/1997 Sb. v platném znění)

Chléb nebalený   nejvýše   - 6 %
Chléb balený   nejvýše   - 5 %
Běžné pečivo o hmotnosti do 300 g nejvýše   - 7 %
nad 300 g nejvýše   - 6 %
Jemné pečivo do 150 g nejvýše   - 7 %
nad 150 g nejvýše   - 6 %
Trvanlivé pečivo o hmotnosti do 50 g nejvýše   - 11 %
51 - 100 g nejvýše   - 9 %
101 - 250 g nejvýše   - 7 %
251 - 500 g nejvýše   - 5 %
nad 500 g nejvýše   - 3 %