Chléb / Rozdělení pekařských výrobků do jednotlivých skupin - Enpeka a.s. Žďár nad Sázavou

Naše výrobky


Rozdělení pekařských výrobků do jednotlivých skupin


(dle vyhlášky 333/1997 Sb. v platném znění)

  • Pšeničným chlebem je pekařský výrobek obsahující nejméně 90% podíl mlýnských výrobků z pšenice z celkové hmotnosti mlýnských výrobků.

  • Žitno pšeničným chlebem je pekařský výrobek, v jehož těstě musí být podíl žitných mlýnských výrobků vyšší než 50% a pšeničných mlýnských výrobků vyšší než 10% z celkové hmotnosti mlýnských výrobků.

  • Žitným chlebem je pekařský výrobek obsahující nejméně 90% podíl mlýnských výrobků ze žita z celkové hmotnosti mlýnských výrobků.

  • Pšenično žitným chlebem je pekařský výrobek, v jehož těstě musí být podíl pšeničných mlýnských výrobků nejméně 50% a žitných více než 10% z celkové hmotnosti mlýnských výrobků.

  • Celozrnným chlebem je pekařský výrobek, jehož těsto musí obsahovat z celkové hmotnosti mlýnských obilných výrobků nejméně 80% celozrnných mouk nebo jim odpovídající množství upravených obalových částic obilky.

  • Vícezrnným chlebem je pekařský výrobek, do jehož těsta jsou přidány mlýnské výrobky z jiných obilovin než pšenice a žita, luštěniny nebo olejniny v celkovém množství nejméně 5%.

  • Speciálním druhem chleba je pekařský výrobek, který obsahuje kromě mlýnských výrobků ze pšenice a žita další složku, jako obiloviny, luštěniny nebo brambory v množství nejméně 10% z celkové hmotnosti mlýnských výrobků.