Cukrářské výrobky / Přípustné záporné hmotnostní odchylky - Enpeka a.s. Žďár nad Sázavou

Naše výrobky


Přípustné záporné hmotnostní odchylky
(dle vyhlášky 333/1997 Sb. v platném znění)

Výrobky o hmotnosti do 150 g nejvýše   - 8 %
nad 150 g nejvýše   - 7 %