Ječmen - Enpeka a.s. Žďár nad Sázavou

Naše výrobky


Ječmen

Zvětšit

Ječmen (Hordeum) se řadí k rodu čeledi lipnicovitých a jedná se o jednoletou jarní nebo ozimou obilninu. Zahrnuje mnoho planých a kulturních druhů. V zemědělství a průmyslu je důležitý především ječmen potravinářský, dále pak také ječmen sladovnický, krmný, pícninářský nebo průmyslový.

Ječmen patří mezi nejstarší zemědělské plodiny a vyskytuje se již v čínské nebo indické mytologii. Archeologicky je pak doložen již v prehistorických dobách v Africe, Asii i Evropě a na naše území přinesly tuto obilovinu stěhovavé kmeny z jihozápadní Asie asi před pěti tisíci lety. Mnoho starověkých národů pěstovalo ječmen nejen jako potravinu (především pro výrobu ječné kaše), ale vařily z něj i pivo. Ječný odvar posiloval ve starověkém Římě gladiátory při sportovních kláních, užíval se jako posilující prostředek pro těžce nemocné a rekonvalescenty i jako náhradní výživa pro kojence.

Ječmen je podle velikosti osevní plochy čtvrtou nejrozšířenější zemědělskou plodinou na světě, ačkoli ho v posledních desetiletích, především v Evropě, vytěsňuje pšenice. V České republice zaujímá právě po pšenici druhé místo mezi obilovinami, čemuž odpovídá i jeho ekonomický význam.

V dnešní době se většina vypěstovaného ječmene používá ke krmným účelům a nejkvalitnější část produkce, v ČR asi 30 %, slouží k výrobě sladu. Ječmen potravinářský dále slouží k výrobě krup a krupek, které vznikají obroušením vnějších vrstev zrna, využívá se při výrobě dietních potravin a některých pekařských výrobků a také se z něj připravuje náhražka kávy, tzv. melta. 

Složení ječmene a význam ß - glukanů 
Zrno ječmene se ve svém složení podobá zrnu pšeničnému, ale lze mezi nimi nalézt výrazné rozdíly: zrno ječmene má více vyvinuté oplodí, proto má vyšší obsah hrubé vlákniny (asi 4 %). Základní živiny v ječmeni tvoří škroby. Limitující aminokyselinou v bílkovinách je pak lysin, jehož obsah je ovšem oproti pšenici vyšší. Na rozdíl od pšenice také obsahuje méně z pekařského hlediska kvalitních bílkovin, a proto je pečivo z ječné mouky hutnější a těžší. Zrno ječmene se dále skládá z asi 2 % tuku, zhruba stejného podílu minerálních látek a významný je také obsah vitaminů skupiny B (především kyseliny pantotenové). 

Velmi důležitá je též přítomnost ß - glukanů, které tvoří rozpustnou složku potravní vlákniny a kterých je v ječmeni až 8 %. Beta glukany jsou přírodní polysacharidy, jejichž účinky na organismy savců se zkoumají již více než padesát let všude ve světě. Z výzkumů vyplývá, že denní konzumace ß - glukanů optimálně stimuluje makrofágy a v důsledku toho dochází k podpoře obranných reakcí organismu proti bakteriálním a parazitárním chorobám, tedy k výraznému zlepšení a posílení imunity.

Za další výhody konzumace stravy bohaté na vlákninu je obecně považováno zlepšení hladiny glukózy v krvi a profilu krevních lipidů. Konzumace takovýchto potravin však přináší pro naše tělo ještě mnohem více pozitiv. Vláknina například zvyšuje objem přijímané stravy, aniž by zvyšovala její energetickou hodnotu, což příznivě ovlivňuje pocit nasycenosti a pomáhá při regulaci tělesné hmotnosti. Na vlákninu bohatá strava má největší efekt také na snižování celkového a LDL cholesterolu (tzv. zlého cholesterolu). Pro získání všech výše zmíněných výhod je velmi důležité střídat zdroje vlákniny v potravě a do svého jídelníčku zahrnout mimo ovoce a zeleniny také luštěniny a celozrnné obiloviny

Pro konzumaci obilovin jako je ječmen nebo oves tedy jednoznačně hovoří jasné výsledky, které potvrzují, že tyto potraviny snižují riziko zvýšení hmotnosti, vzniku diabetu II. typu a kardiovaskulárních chorob. 

Český zákazník se kromě piva a sporadického použití krup při přípravě pokrmů sječmenem téměř nepotká. Přídavek ječných vloček, krupice a ječné mouky do pekařských výrobků je vedle ječných sladů ideální možností, jak obohatit stravu o tuto neprávem opomíjenou obilninu.

 

<< Zpět